สืบค้นฐานข้อมูลบรรณานุกรมหนังสือ และบทความวิชาการ
ยืมต่อ จองหนังสือด้วยตนเอง


KMUTNB Discovery Services


Keyword Title Author

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

บริการที่ได้รับความนิยม

จองห้องออนไลน์

จองห้องติวเตอร์ สำหรับนักศึกษา ปริญญาตรี โท เอก

ยืมต่อ/จองหนังสือด้วยตนเอง

ตรวจสอบ ข้อมูลสมาชิก รายการยืม ต่อการยืมทรัพยากร

ตั้งค่า Proxy

บริการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ นอกเครือข่ายของมหาวิทยาลัย ผ่าน Proxy สำนักหอสมุดกลาง

How To Use Library

ข้อกำหนดการเข้าใช้บริการห้องสมุด กฎระเบียบต่าง ๆ

เวลาเปิดทำการห้องสมุด

ภาคการศึกษาปกติ
วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น.
ปิดบริการวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ
ภาคฤดูร้อน
วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น.
ปิดบริการวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ

ปฏิทินการให้บริการ